Kartering av Åminne bruk vid Källundasjön

Posted on jun 17, 2012 in Digitala museer | One Comment

På uppdrag av Magnus Lilliecreutz genomförde Ann-Sofie Wigg Bodin och Ulf Bodin en digital kartering och terrängmodellering av brukslämningarna på gamla Åminne bruk, RAÄ 119, under 4 dagar i april 2000. Gamla Åminne bruk är beläget vid Källundasjön i Kärda socken cirka7 kmsydsydväst om Värnamo (fig.1). Anledningen till karteringen var att Riksantikvarieämbetets informationsskylt var bristfällig […]

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: