CAA-SE om arkeologiska data

Posted on feb 2, 2011 in Digitala museer, Okategoriserade | 2 Comments

I början av veckan var jag med på ett möte om data från arkeologiska  undersökningar. Mötet anordnades av CAA-SE (den svenska underavdelningen av Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) under förtjänstfull ledning av Daniel Löwenborg, Uppsala universitet. Deltagare var bl a undersökare (UV, SAU, Kulturmiljö Mälardalen, Arkeologikonsult), RAÄ,  museer (SHM och Upplandsmuseet) och några […]

Ny mötesplats för museifolk och andra intresserade

Posted on dec 10, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 4 Comments

En ny mötesplats har i dagarna öppnats – Mötesplats museer – som tillhandahålls av Riksförbundet Sveriges museer. Det är en Ning-community som förhoppningsvis blir en aktiv mötesplats med en yta för diskussioner och informerande kring museifrågor. Jag har startat en grupp kring digitaliseringsfrågor som kan beröra sådana saker som de ytterst aktuella frågorna om den […]

Grävlagret

Posted on sep 22, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 16 Comments

Detta inlägg är den tredje delen i en serie av visionära förslag kring förbättringar av det uppdragsarkeologiska systemet. Läs del 1: System Error? och del 2: Nya informationsflöden för arkeologiska undersökningar? Idag används datorer vid de flesta arkeologiska undersökningar. Nästan all information som genereras vid en undersökning hanteras digitalt. Fynd registreras i databaser tillsamman med […]

Zooma i bilder

Posted on aug 11, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 10 Comments

Under många år har vi som arbetar med foto och föremålsinformation vid Historiska museet pratat om att göra det möjligt att zooma i våra bilder på webben. Flera museer (föregångare är som vanligt The PowerHouse Museum; case study)  erbjuder dessa möjligheter till sina besökare och jag uppfattar det som en god och naturlig service mot […]

Föremål och fyndplatser på Flickr

Posted on jun 8, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 2 Comments

Historiska museet har inga bildsamlingar att tala om. De som finns är däremot mängder av bilder på museets föremål. Därför är det inte aktuellt att försöka bli medlem i Flickr Commons som visat sig vara en effektiv yta att nå ut med sina historiska bildsamlingar. Men, kan ett museum använda Flickr på något sätt ändå […]

Nya informationsflöden för arkeologiska undersökningar?

Posted on maj 14, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 2 Comments

I ett tidigare inlägg förde jag fram några problem som finns i uppdragsarkeologins antikvariska minne och som hindrar att den undersökande arkeologins potential nyttjas fullt ut: Det saknas möjlighet att få samlad information om en arkeologisk undersökning – att det är utförd, varför, var, när, hur och den genomfördes och vem som gjorde det och […]

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: