Cropmarks i Salabackar

Posted on nov 22, 2013 in Digitala museer | No Comments

Jag taggar nästan alltid mina foton med koordinater i Adobe Lightroom. När jag väl satt en punkt på platsen där jag tog bilden, så händer det ibland att jag svävar ut och bara zoomar runt i flygfotona som ligger som bakgrundskartor. Jag älskar nämligen kartor. Jag fotar mycket i närområdet runt där jag bor i […]

Vapengravar i Mälarområdet

Posted on maj 9, 2013 in Digitala museer | No Comments

Det händer då och då att någon efterfrågar min gamla C-uppsats i arkeologi. Den är skriven före  internet och PDF-publiceringens tid (1987) och verkar inte finnas tillgänglig så ofta på institutioner eller i bibliotek. Niklas Björk, en mycket vänlig arkeologistudent på Gotland, har nu gjort en insats och skannat originalmanuskriptet (en gång utskrivet på matrisskrivare från […]

Kartering av Åminne bruk vid Källundasjön

Posted on jun 17, 2012 in Digitala museer | One Comment

På uppdrag av Magnus Lilliecreutz genomförde Ann-Sofie Wigg Bodin och Ulf Bodin en digital kartering och terrängmodellering av brukslämningarna på gamla Åminne bruk, RAÄ 119, under 4 dagar i april 2000. Gamla Åminne bruk är beläget vid Källundasjön i Kärda socken cirka7 kmsydsydväst om Värnamo (fig.1). Anledningen till karteringen var att Riksantikvarieämbetets informationsskylt var bristfällig […]

Utan energi och framtidstro

Posted on mar 16, 2011 in Digitala museer | 6 Comments

Under början på veckan hölls som jag tidigare noterat Riksantikvarieämbetets arkeologikonferens Tema rapportering  – Vad blir kvar efter grävningen? Den samlade ca 150 personer verksamma inom uppdragsarkeologin, kulturmiljövården, forskning och museerna. Konferensen hölls i Historiska museets lokaler. Det var ett bra arrangemang, ett spännande program, relevanta frågor och teman och genomgående bra presentationer, men jag […]

Tema rapportering

Posted on mar 9, 2011 in Digitala museer, Okategoriserade | 2 Comments

I början av nästa vecka arrangerar Riksantikvarieämbetet (RAÄ) en arkeologikonferens med titeln Tema rapportering. Vad blir kvar efter grävningen? Jag ska hålla ett kort föredrag om det som jag flera gånger tagit upp i bloggen tidigare: Behovet av en nationell infrastruktur för arkeologiska undersökningsdata i form av ett undersökningsregister och ett datalager för digital arkeologisk […]

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: