Ett museidatamoln?

Posted on okt 28, 2010 in Digitala museer | No Comments

En hastig uppföljning av ett tidigare blogginlägg om framtiden för system för gemensam samlingsförvaltning på Internet. Några intresserade museer har för en vecka sedan haft ett första sonderande möte. Det rör sig om både centrala museer och länsmuseer. Vi stämde av läget kring system för samlingsförvaltning och föremålsinformation. Bilden är entydig: Många museer är intresserade av att modernisera sina system. Det gäller både de som har ”kommersiella” system som blivit åldersdigna och vi som har egenutvecklade lösningar som både åldras snabbt och är svåra och dyra att växla upp till nya förhållanden och krav. Några har en pressad tidplan och vill byta system under 2011 (eller borde redan ha bytt). Andra har mer luft i sina tidsplaner och några var ganska nöjda med sina system men bevakar slugt vad som händer i frågan.

Det finns en viss otillfredsställelse kring de systemlösningar för samlingsförvaltning som står tillbuds på marknaden. Det finns inget självklart val där en aktör har tagit fram en killer-app som det bara är att köpa och sedan vara nöjd med. Många, kanske de flesta på mötet, har ganska ambitiöst analyserat situationen och har en bra överblick över systemen och deras för- och nackdelar. Så långt har vi på SHMM inte kommit än. Vi ska just till att börja vår analys.

#1583. Clouds reflected in water by Ulf Bodin, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License Ett moln inom räckhåll?
by Ulf Bodin

Och molnet då, finns det ett intresse för en gemensam lösning? Svaret är också här ganska tydligt. Det finns ett stort intresse för att arbeta mer gemensamt och för att hitta lösningar där var och en inte behöver uppfinna hjulet själv och lägga stora egna resurser på egen utveckling och anpassning (eller egna höga årliga kostnader för drift och förvaltning). Frågan om gemensamma auktoriteter för personer, platser, tid och ämnen kom också  upp (som vanligt). En gemensam lösning skulle gynna införandet av ett auktoritetstänk och strävande i övrigt mot mer och bättre metadata. Det är ett stort arbete att ändra i befintliga system så att de arbetar mot centrala metadata.

Däremot är osäkerheten i gruppen stor vad som ska göras, vem som ska göra vad och när det är rätt läge att göra det. Det saknas mandat och en organisation för att hantera dylika frågor. Jag fick också intrycket att det inte är realistiskt att se en gemensam lösning inom den närmaste framtiden. Den kommer att ta flera år att utveckla innan den är brukbar. Och då måste någon börja arbeta nu.

Som jag ser finns det två framkomliga vägar. Antingen tar utvecklarna av befintliga system själva tag i frågan och utvecklar en uppdaterad, modern och bra, Internetbaserad produkt som vi kan köpa eller så ska frågan landa i det nya digitaliseringssekretariatet under Riksarkivet som skymtade fram i kulturproppen och som skulle kunna koordinera utvecklingen av en gemensam systemlösning för samlingsförvaltning vid stora och små museer.

Vad tror ni? Är det realistiskt? Finns det fler vägar?

Leave a Reply

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: