Cropmarks i Salabackar

Posted on nov 22, 2013 in Digitala museer | No Comments

Dandelion

Jag taggar nästan alltid mina foton med koordinater i Adobe Lightroom. När jag väl satt en punkt på platsen där jag tog bilden, så händer det ibland att jag svävar ut och bara zoomar runt i flygfotona som ligger som bakgrundskartor. Jag älskar nämligen kartor. Jag fotar mycket i närområdet runt där jag bor i stadsdelen Salabackar i Uppsala och just efter att jag geotaggat bilden till höger (intill gamla E4),  så svävar jag ut en aning och kikade vad som fanns i närheten på kartan, strax norr om fotoplatsen.

Detta är områden jag går ganska mycket i så jag blir en aning förvånad över det jag ser i kartbilden. Jag ser upp mot 25-30 cirkelformade formationer i gräsmattan invid ett litet impediment i närheten av radhus som troligen är byggda under mitten 1950-talet. De största cirklarna är kanske 15 meter i diameter och de minsta bara ett par meter i diameter. Hm.

Uppsala 29:1

Fornlämning Uppsala 29:1 (skogspartiet) med cirkelformade cropmarks i gräsmattan. Källa: Google Maps.

Uppsala 29:1 bearbetad för att förstärka indikationerna

Fornlämning Uppsala 29:1 (skogspartiet) och cropmarks. Bilden är bearbetad för att förstärka indikationerna.

Indikationerna ligger intill en registrerad fornlämning: Uppsala 29:1 (en sk Fornlämningsliknande lämning).

FMIS

Fornlämning Uppsala 29:1 (blå yta i bildens mitt). Källa: FMIS, Riksantikvarieämbetet.

Jag har även varit där i oktober och kollat och cirklarna är hur tydliga som helst med ett mycket frodigt gräs jämfört med omgivande växtlighet. Ockhams rakkniv pekar nog mot att det troligaste är att det är lämningar av dump- eller fyllnadsmassor som hamnat här i samband med byggnationer av antingen radhusen på Mistelgatan eller från anläggandet av gamla E4 och som sedan planats ut till en trivsam gräsmatta.

Det finns annars en mer spännande och mer fantasieggande förklaring som nog bör undersökas innan den avfärdas: Det skulle kunna vara rester av ett äldre(?) järnåldersgravfält på sluttningen runt impedimentet med blocken (som då skulle kunna vara t ex ett raserat bronsåldersröse). Cirklarna skulle kunna förklaras av att rester av de nu förstörda (?) gravarnas kantkedjor eller kantrännor. Dessa skulle kunna innehålla en annan,  mer näringsrik fyllning, som ger en annan sorts växtlighet och syns som cropmarks mot den omgivande växtligheten. Storleken och formen stämmer väl mot förhistoriska gravar. Placeringen intill fornlämningen stärker indikationen. Det är inte ovanligt att man hittar gravfält invid enstaka gravindikationer. Det har jag själv grävt flera gånger både i Småland och Uppland. De största cirklarna ligger också mest centralt i anslutning till krönet, vilket också skulle vara enligt mönstret. Är det ett nyupptäckt gravfält?

Min kamrat och fd kollega Per på Upplandsmuseet som arbetar som arkeolog anser att man bör studera tidigare flygfoton och jämföra med helst infraröda flygbilder innan man dömer. Vad tror du ligger bakom cirklarna?

Leave a Reply

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: