Kartering av Åminne bruk vid Källundasjön

Posted on jun 17, 2012 in Digitala museer | One Comment
Åminne bruk, rekonstruktion

Åminne bruk, rekonstruktion. Klicka på bilden för att ladda ner rapporten

På uppdrag av Magnus Lilliecreutz genomförde Ann-Sofie Wigg Bodin och Ulf Bodin en digital kartering och terrängmodellering av brukslämningarna på gamla Åminne bruk, RAÄ 119, under 4 dagar i april 2000. Gamla Åminne bruk är beläget vid Källundasjön i Kärda socken cirka7 kmsydsydväst om Värnamo (fig.1). Anledningen till karteringen var att Riksantikvarieämbetets informationsskylt var bristfällig framför allt beträffande kartmaterial. Föreliggande rapport är en så kallad teknisk rapport som huvudsakligen beskriver och presenterar karteringen. Ett varmt tack riktas till Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologisk undersökningar, för lån av utrustning, datorer och programvara.

Så inleds den här presenterade rapporten över karteringen av gamla Åminne bruk.  Min fru, Ann-Sofie, mätte och hanterade totalstationen. Jag tog hand om mätfilerna, modellererade  i 3D och hanterade mjukvara.  Lite kuriosa kan vara värt att nämna: Detta är den absolut första undersökningen med fältdatasystemet Intrasis. Jag arbetade under åren 1998-2001 som projektledare för utvecklingsprojektet Intrasis och detta mini-projekt var en del av utvecklingen och testerna några veckor före lanseringen. Allt material är bearbetat i ArcView 3.1 och 3D-modelleringen är scriptad i ArcView 3D Analyst. Några 3D-modeller är pimpade i Photoshop. Det är nu mer än tolv år sedan karteringen och det börjar bli läge att göra resultatet mer tillgängligt.

Det finns några andra resurser om Åminne bruk som kan vara värda att titta på från Åminne bruksmuseum och Åminne järnbruk.

Rapporten som du kan ladda ner här är tillgänglig enligt Creative Commons CC: BY.

Hör av er om ni vill ha tillgång till mer råa mätdata/shape-filer.

Åminne gård i solnedgång. Foto: Ulf Bodin. CC:BY

Geodimeter framför Herrgården. Foto: Ulf Bodin. CC:BY

Rester av det gamla bruket med Källundasjön i bakgrunden. Foto: Ulf Bodin. CC:BY

1 Comment

  1. Karin Malmsten
    10 november, 2012

    Tack för mycket intressant läsning!
    Karin Malmsten, Nya Åminne.

    Reply

Leave a Reply

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: