Hur ska vi göra K-samsök bättre?

Posted on feb 16, 2011 in Digitala museer, Okategoriserade | No Comments

Den 22/2 så har alla som levererar innehåll till K-samsök möjlighet att träffas för ett första möte på en ganska lång tid. Mycket har hänt sedan sist (vi kan alla följa arbetet på: http://www.ksamsok.se/blogg/), bl a är utvecklingsprojektet avslutat och plattformen driftsatt i förvaltning hos RAÄ. Några saker är aviserade att arbetas mer med  – […]

CAA-SE om arkeologiska data

Posted on feb 2, 2011 in Digitala museer, Okategoriserade | 2 Comments

I början av veckan var jag med på ett möte om data från arkeologiska  undersökningar. Mötet anordnades av CAA-SE (den svenska underavdelningen av Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) under förtjänstfull ledning av Daniel Löwenborg, Uppsala universitet. Deltagare var bl a undersökare (UV, SAU, Kulturmiljö Mälardalen, Arkeologikonsult), RAÄ,  museer (SHM och Upplandsmuseet) och några […]

Ny mötesplats för museifolk och andra intresserade

Posted on dec 10, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 4 Comments

En ny mötesplats har i dagarna öppnats – Mötesplats museer – som tillhandahålls av Riksförbundet Sveriges museer. Det är en Ning-community som förhoppningsvis blir en aktiv mötesplats med en yta för diskussioner och informerande kring museifrågor. Jag har startat en grupp kring digitaliseringsfrågor som kan beröra sådana saker som de ytterst aktuella frågorna om den […]

Ett museidatamoln?

Posted on okt 28, 2010 in Digitala museer | No Comments

En hastig uppföljning av ett tidigare blogginlägg om framtiden för system för gemensam samlingsförvaltning på Internet. Några intresserade museer har för en vecka sedan haft ett första sonderande möte. Det rör sig om både centrala museer och länsmuseer. Vi stämde av läget kring system för samlingsförvaltning och föremålsinformation. Bilden är entydig: Många museer är intresserade […]

Grävlagret

Posted on sep 22, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 16 Comments

Detta inlägg är den tredje delen i en serie av visionära förslag kring förbättringar av det uppdragsarkeologiska systemet. Läs del 1: System Error? och del 2: Nya informationsflöden för arkeologiska undersökningar? Idag används datorer vid de flesta arkeologiska undersökningar. Nästan all information som genereras vid en undersökning hanteras digitalt. Fynd registreras i databaser tillsamman med […]

En molnig framtid?

Posted on sep 15, 2010 in Digitala museer | 9 Comments

Just nu arbetar vi som hanterar och utvecklar Statens historiska museers (SHMM) system för föremålsinformation för högtryck. Vi har fått ett internt uppdrag att fram till december 2010 utreda hur myndigheten ska arbeta med samlingsinformation i nästa generation av föremålsinformationssystem. Våra nuvarande system börjar bli rejält föråldrade och komplicerade och dyra att förvalta och anpassa […]

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: