Creative Commons på Historiska museet

Posted on mar 2, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 17 Comments

Sedan den en tid tillbaka är digitala föremålsfotografier vid Historiska museet öppet tillgängliga för icke-kommersiell användning (beslutsunderlag). Museet har valt att licensiera ut samtliga föremålsfotografier med Creative Commons-licenser. Det rör sig sammanlagt om ca 63 500 föremålsfotografier (samt 1 200 skannade föremålsteckningar och 264 500 skannade katalogkort eller katalogsidor) som du kostnadsfritt kan använda i din blogg, på din hemsida, i din forskning eller dina studier, som undervisningsmaterial i skolan, i hembygdsföreningar och församlingar mm. Använd dem! Det är faktiskt därför de en gång har skapats. Hur du får använda ett objekt framgår av dess sida. Där finns en länk till den licens som gäller för just det objektet och där finns även möjlighet att klippa ut HTML-kod för att bädda in objektet i din egen webbsida och på så sätt enkelt få med dig alla information som behövs. Du når bilderna genom tjänsten Sök i samlingarna eller, om du utvecklar webbplatser, i webservicen K-samsök.

Creative Commons är en kostnadsfri och öppen licensmodell för att dela digitalt material på nätet. Grundprincipen är att den som äger ett digitalt objekt (verk) – t ex en bild, ljud eller video – kan använda licensmodellen för att göra det tydlig vad som gäller för andra att använda det. Licensen innebär inte att upphovsrättsinnehavaren avsäger sig sin rätt till objektet. Det betyder att man delar med sig av det under visa omständigheter. I stället för att ha alla rättigheter själv ©, så behåller ägaren några rättigheter (CC). Vilka rättigheter som behålls framgår av licensen som finns i en lättläst version och en mer svårläst, formell juridisk, version. Licensen kan dessutom läsas av maskiner och den är översatt till många språk.

När vi på museet resonerat kring licensiering av bilderna har vi bl. a utgått från vår interna indelning i fyra olika sorters föremålsfoton, även om bilderna tekniskt har individuell koppling till en licens i vår databas:

http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/17207
Presentationsbild. Foto: Christer Åhlin SHM

Presentationsbilder är bilder som avser att förmedla något mer än föremålets utseende, tillstånd etc. Bilderna licensieras som Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar (CC:BY-NC-ND). Du har därmed inte rätt att manipulera dessa bilder. Föremålsteckningar licensieras ut med samma licens.

http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/241180
Dokumentationsbild. Foto: Sara Kusmin SHMM

Dokumentationsbilder är bilder som visuellt beskriver och dokumenterar ett föremål och dess tillstånd och skador mm. Bilderna licensieras med en Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika (CC:BY-NC-SA). Du har därmed rätt att ändra och manipulera bilderna så länge ni delar ert verk med samma licens.

http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/323128
ID-bild. Foto: Lotta Fernstål SHMM

ID-bilder är bilder som identifierar ett föremål. Det är ofta av lägre kvalitet. Även dessa licensieras i nuläget ut med en CC:BY-NC-SA.

http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/23754
Placeringsbild: John-Björn Huber SHM

Placeringsbilder är bilder som visar föremål i en miljö, på plats i magasin eller i utställningar. Dessa bilder har fått individuell licensieringsbedömning, CC:BY-NC-ND eller CC:BY-NC-SA, beroende av sammanhanget som föremålet visas i.

Historiska museet har som ni ser i en första fas valt att välja licenser för icke-kommersiellt bruk. Det betyder att alla som vill tjäna pengar på museets föremålsfotografier måste ha tillstånd för detta från museet. Varför har vi gjort så? Det är i första hand av praktiska och tidsmässiga skäl för att hinna licensiera ut materialet tills kulturarvsdatatjänsten K-samsök går i skarp drift i mitten av mars. Historiska museet vill redan från början vara tydligt vad som gäller mot de tillämpare som på ett enkelt och effektivt sätt vill kunna nyttja museets data genom K-samsök. På ett ideologiskt plan har flera aktörer som varit inblandade i processen på museet emellertid velat gå längre i beslutet. Men frågan om icke-kommersiell eller kommersiell licensiering är stor och svår. Organisationen måste vara mogen först och det saknas beslutsunderlag och konsekvensanalyser för att ta ett mer långtgående beslut just nu.

Som jag personligen ser det är det nuvarande beslutet kring licensiering emellertid ett första steg på väg mot öppenhet för både icke-kommersiell och kommersiell användning av museets föremålsbilder. Museet tjänar inga reda pengar på att ta ut avgifter för bildanvändning. De pengar som flyter in till museet genom bildbyrån, SHM-bild, täcker endast kostnader för att kunna tillhandahålla bilder och ge service åt våra kunder. Att släppa fotografierna helt fria skulle innebära en större samhällsnytta och ett bättre användande av gemensamma resurser. Då kunde fler kunna skapa spännande tillämpningar kring museets samlingar med effekten att information och kunskap om kulturarvet skulle spridas mer. Men vi tar ett steg i taget.

Kanske är frågekomplexet om digital upphovsrätt på Internet för svår för många institutionen att ta tag i. Historiska museet har det enkelt eftersom vi inte har några omfattande externa bildsamlingar som kräver andra överväganden när det gäller upphovsrätt, men ändå har frågan processats internt under flera år. Frågan om upphovsrätt och kommersiell tillgång är dessutom mycket aktuell och brännbar och det finns en spännande pågående diskussion, några axplock finns här och här. Allt känns ganska svårt att greppa och många institutioner känner att det är enklare att inte göra något alls och avvakta till någon annan löser problemen. Kanske behövs mer påtryckningar från brukare och uppdragsgivare för att få riktig fart på processen. Men trots detta kan andra museer göra som Historiska museet redan nu:

 1. Börja i ett första steg med det enkla – licensiera ut de digitala resurser som ni äger själva och som inte kringgärdas med svårbedömda upphovsrättsproblem.
 2. Använd Creative Commons licensmodell, den är enkel, tydlig och välkänd.
 3. Skicka upp era data till K-samsök. Det är framtidens distributionsplattform för digitala kulturarvsdata.

Tillsammans kan vi då skapa en lättanvänd digital allmänning med fri, lättillgänglig kulturarvsinformation!

17 Comments

 1. David
  2 mars, 2010

  Ett toppeninitiativ! Och ett foredome. Pa Europeana har dataproducenterna haft samma oro nar det galler kommersiellt bruk och da har vi anda bara tumnaglar och enkla metadata. We’ll get there by baby steps!

  Reply
 2. Swedish Museum Historiska Museet Adopts CC Licenses - Creative Commons
  4 mars, 2010

  […] this week Swedish museum Historiska Museet announced the adoption of CC licenses for their digital catalog (Google translation here). Roughly 63,500 […]

  Reply
 3. Johan Leide
  5 mars, 2010

  Fantastiskt bra presenterat men ännu bättre handlat. Tog inspiration och konfigurerade in funktionen i FotoStation så att man nu kan tagga Creative Common licensieringen i XMP fälten på ett enkelt sätt. Ska verka för att mina kunder tar beslut i samma anda.

  Reply
 4. Johan Carlström
  8 mars, 2010

  Föredömligt! 🙂 En CC-licens är oåterkallelig (se http://www.creativecommons.se/faq/ ). Du skriver dock att denna licensversion är ett första steg, hur har ni resonerat kring eventuella framtida byte av CC-licens när den är oåterkallelig?

  Reply
 5. Ulf Bodin
  8 mars, 2010

  Tack för kommentarer!

  @Johan: Vi är medvetna om att de licenser som vi nu sätter på objekten kan inte dras in. Har vi väl distribuerat enligt licensen så gäller den. Däremot ser vi inte några problem att öppna upp mer för användaren med en mer fördelaktig licens i en eventuell ny licensieringsfas. Exempelvis att i en framtid gå från att betrakta CC:BY-NC-ND till CC:BY-ND.

  Ser du (eller någon annan) några problem i detta tankesätt?

  Reply
 6. Johan Carlström
  8 mars, 2010

  Jag funderade mer kring byte mellan licensversioner (t ex CC:BY-NC-ND till CC:BY-ND). Där borde ju samma sak gälla, dvs har man en gång valt CC:BY-NC-ND så är det den som gäller. Fast detta är nog ett större problem om man går från en öppnare variant till en mer restriktiv och inte tvärtom.

  Reply
 7. Ulf Bodin
  8 mars, 2010

  Vår tanke: För just den bilden som du laddar ner och använder idag är det CC:BY-NC-ND som gäller (och för all framtid för just din bildkopia). Om du laddar ner samma bild i morgon (eller om tio år), kan den bildkopian vara tillgänglig att använda som en CC:BY-ND (om vi väljer att licensiera om bilderna i en senare fas).

  Licensen (dess URL) kommer dessutom att injiceras i bildfilens metadata (XMP) tillsammans med bildens globala URI i K-samsök. Du kommer därmed kunna veta vilken fil som har vilken licens.

  Reply
 8. Andreas Ehn
  22 mars, 2010

  Johan, upphovsmannen besitter fortfarande upphovsrätten till verket. Det är inget som förändras av licensiering. Även om en licensiering är oåterkallelig så kan man förstås licensiera samma verk under ytterligare en licens. Har man licensierat något enligt t ex CC:BY-NC-SA kan man sedan även licensiera det enligt CC:BY-SA, CC-BY eller någon helt annan licens, till världen eller enskilda. Detta givet att man inte har gett någon en exklusiv licens, dvs är kontraktuellt bunden till att inte licensiera verket på något annat sätt. (IANAL. TINLA.)

  Reply
 9. Anders Ellerstrand
  3 april, 2010

  En fråga:

  Jag är värd på ett diskussionsforum. Som värd arbetar jag helt ideellt, men själva plattformen är kommersiell med inkomster från bl.a. reklam och extratjänster åt medlemmar.

  Om jag skriver en artikel eller deltar i diskussion och använder en bild enligt CC – är detta då att anse som kommersiellt bruk eller ej?

  Hälsningar
  Anders Ellerstrand

  Reply
 10. Ulf Bodin
  6 april, 2010

  @Anders: Det är en vanlig fråga just nu. Jag skulle säga att du ställer själva frågan med stort F. Tyvärr är jag inte rätt person att bedöma detta. Jag tar med frågan, som är både intressant och aktuell, till rätt person och återkommer (per e-post).

  Reply
 11. Johan Carlström
  5 maj, 2010

  @Ulf: Hur har det gått med frågan om kommersiell användning? Några nyheter?

  Reply
 12. Ulf Bodin
  5 maj, 2010

  Nej, vi pratar mycket om det men det finns ingen process igång.

  Däremot har vi sedan sist diskuterat licensiering för de bilder som forskare och studenter tar själva på museets samlingar. Det är ju ett annat område där ett lite gammalt regelverk levt kvar in i Internet-åldern. Där lutar det åt att de som tar bilder på museets samlingar måste licensiera ut bilden enligt CC:BY. Detta skulle innebära att museet och alla andra har möjlighet att använda bilderna…

  Reply
 13. Föremål och fyndplatser på Flickr at Digitala museer
  8 juni, 2010

  […] till vårt konto på Flickr och integreras som en del i vår egen informationsarkitektur. Vår egen bildlicensiering ska automatiskt överföras till Flickr så att det blir enkelt och smidigt att arbeta och metadata […]

  Reply
 14. Ulf Pettersson
  27 juli, 2010

  Tack så mycket historiska museet för ett jättebra initiativ! Det är ett beslut helt i rätt riktning.

  Dock så ställer den specifika licens ni har valt till en hel del problem, som tyvärr medför att omlicensieringen har ett begränsat värde. Huvudproblemet är just kravet på icke-kommersialitet (NC). NC-kravet medför bla att det är inte går att använda bilderna på Wikipedia. Wikipedia är världens största historiska uppslagsverk, att kunna använda bilderna där har ett stort värde.

  Muséet har inget att förlora på att NC-kravet tas bort, tvärtom: muséets syfte är ju att sprida kulturarvet till så många som möjligt. Det absolut bäste vore att göra bilderna till allmän egendom (public domain), i likhet med hur det är i andra länder, bla USA. Men även CC:BY eller CC:BY-ND skulle resultera i en stor förbättring.

  Reply
 15. Ulf Bodin
  2 augusti, 2010

  När det gäller det icke-kommersiella kravet i licensieringen är diskussionen igång på Historiska museet. Vi är medvetna om att det är en begränsning i möjlighet att använda bilderna.

  Vi kommer under hösten att utvärdera läget och licensieringsprojektet och även kika på hur andra minnesinstitutioner resonerar nu när öppenhets- och tillgänglighetsdiskussionen börjar ge mera handfasta praktiska resultat.

  Det kanske blir läge att återkomma till frågan då.

  Reply
 16. Sökes! Fler svenska museer som använder Creative Commons | Kristina Alexandersons blogg
  1 september, 2010

  […] digitala föremålsfotografier vid Historiska museet finns tillgängliga i K-samsök […]

  Reply

Leave a Reply

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: