Var kan jag se prylarna i K-samsök i verkligheten?

Posted on feb 8, 2010 in Digitala museer, Okategoriserade | 6 Comments

K-samsök/SOCH innehåller en fantastisk samling kulturarvsinformation. Upptäck det själv genom att söka i Kringla – det första (av förhoppningsvis många)  riktigt bra användargränssnittet mot K-samsök, utvecklat av Riksantikvarieämbetet.

I dagarna ska en arbetsgrupp som består av informationsproducenter träffas för att diskutera aktuella frågor kring K-samsök. Jag skulle vilja slå ett slag för en sak som skulle kunna förbättra användarnas upplevelse av våra museisamlingar: Information om var prylarna finns just nu och framförallt var vi kan se dem i verkligheten?

I nuvarande version av K-samsöks protokoll finns möjligheten att tala om att ett objekt (eller entitet som det heter i K-samsök) finns utställt. Det anges genom att eniteterna tillhör ett speciellt gemensamt tema (http://kulturarvsdata.se/resurser/theme#theme_03). Teman är ett sätt att kunna skapa urval och delmängder av all information som finns i indexet och inom en tjänst. SHM lägger för sin del även till i vilken utställning som föremålet finns (i form av ett lokalt tema – t ex. http://mis.historiska.se/rdf/theme#U54140). Tyvärr är de ännu få som använder teman i K-samsök när de levererar upp information och därför så använder t ex. inte Kringla tema-informationen ännu i sökningar. Fler borde använda teman!

Jag skulle vilja formalisera möjligheten att tala om var ett objekt är just nu genom en ny kontext (som metoden kallas att hantera händelser som skapad, brukad etc.,  för entiteter). Genom att införa en ny kontext-typ, skulle museerna kunna ange var objekten finns idag och framförallt kunna tala om i vilken utställning vi kan se dem. Saker som finns kvar på på ursprungligt ställe, som t ex. byggnader och fornlämningar, hanteras som tidigare med kontexten excist.

Ett exempel på ett utställt föremål http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/267741:


Foto: Bengt A Lundberg SHM Länk

Föremålet är hittat i Gårdslösa i Smedstorp i Skåne. (Leveransen till K-samsök ser ut så här just nu.) Men det var ett tag sedan det grävdes upp från sin grav (1949). Var är det nu? Kan jag se det i verkligheten?

Genom att lägga till en kontext till den information som levereras upp till K-samsök, så kan informationen göras tillgänglig för sök och presentation:

<Context>
<contextType rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#onDisplay” />
<contextLabel>Utställt</contextLabel>
<fromTime>now()</fromTime>
<country rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#SE” />
<geoF:county rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/county#1″ />
<geoF:province rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/province#Up” />
<countryName>Sverige</countryName>
<countyName>Stockholm</countyName>
<provinceName>Uppland</provinceName>
<placeName>Museum: Historiska museet</placeName>
<placeName>Utställning: Forntider 1</placeName>
<placeName>Rum: Gårdslösa</placeName>
<placeName>Monter: G6, Kvinnan från Gårdslösa</placeName>
</Context>

På samma sätt skulle ett museum kunna tala om var föremål förvaras på en grov nivå (i de fall det inte är självklart) även om de inte är utställda. Självklart hade varit bättre om nya, unika, element introduceras för att beskriva en utställning och dess inre platser, men det viktigaste är att museerna bakom K-samsök får upp ögonen för att det är viktigt att visa information om var föremål kan ses i verkligheten. Om inte annat för att förbättra besökssiffrorna…

Konkret förslag till K-samsöks arbetsgrupp:

 1. Systematisera användningen av det gemensamma temat utställda objekt, ge det ett nytt namn, marknadsför det och använd det i gränssnitt som Kringla.
 2. Inför ett tänk där en kontext läggs till som beskriver nuvarande förvaring av en entitet. Inför kontexttypen onDisplay.

6 Comments

 1. David
  9 februari, 2010

  Jag tycker det vore en valdigt bra ide att halla info om utstallningsplacering! Infor Kringlautvecklingen var det en av informationsmangderna som vi da fran Mogul saknade i interaktionsdesignen. Med sadana data i K-samsok skulle ocksa mojligheten att bygga mobila appar som fungerar som museiguider finnas.

  Daremot skulle jag nog hellre se andra element an och med en explicit hierarki, i exemplet ovan ar det ordningen som implicit visar placeringshierarkin. Eftersom elementen ar pa engelska skulle jag titta pa vilka ord SPECTRUM-standarden anvander for placering, annars kanske helt enkelt , , , el. dyl.

  Ursakta svengelskan!!!

  Reply
 2. Ulf Bodin
  9 februari, 2010

  Ja, det bästa hade varit ett dedicerat element för att visa information om utställningsplacering. Detta borde innehålla egna taggar för exhibition, exhibition_part och display_case eller vad de heter där ute i museivärlden…

  Var föremålet är nu, t ex om det finns på museeum eller står kvar ute i en kyrka eller byggnad, är snarare en kontext.

  Reply
 3. David
  9 februari, 2010

  Hmm, verkar som att wordpress inte gillade min klamrar och tog bort namnen dem emellan.

  Elementen jag föreslog var exhibition, exhibition_room, exhibition_case och att de skulle anvandas istf placeName.

  exhibition_part skulle definitivt kunna ingå, kanske mellan exhibition, exhibition_room.

  Att ha en ContextType#onDisplay tycker jag ar helt rätt. Separat indexerad så att den är enkel att lägga till som sökfilter/fasett (som Med bild i Kringla).

  Reply
 4. Ulf Bodin
  9 februari, 2010

  Jag ser, mot bakgrund hur SHM bygger utställningar, behov att ha en nivå mellan utställningen och montern. Det är ofta ett rum men kan lika gärna vara en sorts annan indelning (därav ordet part). Ytterligare indelning tror jag inte ger något. Sedan är det mycket bra om föremålets eventuella nummer inom utställningen/montern finns med och SHM håller även reda på en hylla inom montern som föremålen ligger på.

  (Som av en ren händelse kan sedan utställning strukturellt ses som en sorts magasinsutrymme, rummet/delen som en sektion i magasinet och montern som en sorts spalt, och monterhyllan som ett fack i magasinet. På så sätt kan utställningar och föremålsarkiv lagras i samma datastruktur…)

  Reply
 5. David
  10 februari, 2010

  Isafall ar part mera generell och kan da sta for dels ett rum eller annan mera konceptuell indelning!

  Ja, magasinsplacering och utstallningsplacering borde kunna folja exakt samma infostruktur. I SPECTRUM standarden ar de ocksa del av samma process: http://www.collectionslink.org.uk/manage_information/doc_loc_move

  Sen ar ju fragan om museer vill exponera foremals magasinsplacering i det publika K-samsokdatasetet?

  Reply
 6. Ulf Bodin
  10 februari, 2010

  Museerna (inklusive de inom SHMM) exponerar nog aldrig detaljerad magasinsplacering utåt. När jag propagerar för att museerna ska visa var föremålen finns är det på en grov nivå, typ i Stockholm eller när de ha metadata om föremål som finns ute i verkligheten (som exempelvis Medeltidens bildvärld), att föremålen är hämtade från sin ’ursprungliga’ placering in till ett museum.

  Kontexten – onStorage – skulle kunna indikera ort för förvaring just nu.

  När det gäller utlånade föremål kan SHM även redovisa till vilket museum och till vilken utställning de är utlånade, men inte garantera att de faktiskt visas: Men det är ganska mycket arbete för porten upp mot K-samsök att hantera alla dessa villkorade leveranser, så det är nog inte aktuellt just nu att leverera denna info.

  Reply

Leave a Reply

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: